Aktyvuotos anglies granulės

Aktyvuotos anglies granulės gaminamos tik iš organinių medžiagų, – kokoso riešutų žievės, durpių ir įvairių rūšių anglies. Gamybos procese sukuriamos labai smulkios aktyvuotos anglies poros, kurios suteikia šiai medžiagai išskirtinę sąvybę, didelį filtruojantį paviršių. 1 g aktyvuotos anglies turi iki 1250 m² filtruojančio paviršiaus.

                

Filtravimo efektyvumas priklauso nuo to, kaip ilgai oras užsilaiko kontakte su anglimi. Kuo ilgiau vyksta šis kontaktas, tuo mažiau kenksmingų medžiagų lieka ore. Labai svarbu pažymėti, kad aktyvuota anglis yra labai jautri dulkėms. Iki tol kol oras patenka į anglies patroną, jis turi būti išfiltruotas kelių pakopų priešfiltriais.

Oro filtravimui siūlome paprastą antracito aktyvuotą anglį ir impregnuotą aktyvuotą anglį.

Paprasta aktyvuota anglis  tinkama oro filtravimui, kai  oro temperatūra neviršija 70°C, o santykinė oro drėgmė  40-70 %.
Paprasta aktyvuota anglis skirta organinių dujų, kvapų šalinimui. Efektyviausiai šalinamos didelę molekulinę masę turinčios dujos.

 

Labai gera adsorbcija - 20-50% anglies masės  Gera adsorbcija - 10-20% anglies masės  Žema adsorbcija - iki 8% anglies masės
Toluenas, ksilenas, benzinas, fenolis, benzolas, chloroformas, stirenas, kerosenas, acetatas, žibalas, terpentinas, kvapai iš virtuvių, rūkyklų, mėsos perdirbimo įmonių, teršalai kuriuos sukelia suvirinimo įrengimai, nuotekų valymo įrengimai, tirpikliai, tabako kvapas, ligoninių kvapai, dezinfektai. Eteris, anestetinės medžiagos, acetonas, metilo alkoholis, fosgenas, acetatas, dūmai, suodžiai. Akroleinas, etanolis, propano dujos, etilenas, chloras, metanas, amoniakas, formaldehidas, anglies dioksidas.
Būtina naudoti impregnuotą aktyvuotą anglį.

 

Impregnuota aktyvuota anglis  tinkama oro filtravimui, kai oro temperatūra neviršija 70°C, o santykinė oro drėgmė  neviršija 80 %. Impregnuota aktyvuota anglis sugeria dujas ir garus, kurias blogai adsorbuoja arba visai neįsisavina paprasta aktyvuota anglis. Tai pagrinde žemos molekulinės masės dujos, o taip pat ir medžiagos, kuriose toksinių medžiagų koncentracija žema.
Kad pritaikyti atitinkamą aktyvuotos anglies impregnaciją, reikalinga tiksliai žinoti iš oro adsorbuojamų medžiagų cheminę sudėtį.
Impregnuotos anglies rūšys:
AC KR 1 ... amoniako pašalinimui iš dujų ir oro
AC KC 10 ... rūgštinių garų ir dujų pašalinimui iš oro: iš dalies SO2, HCI, SO3 ir NOx
AC J 42 ... sulfanų, vandenilio sulfidų, organinių sieros komponentų šalinimui iš oro
AC HS 10 ... formaldehidų šalinimui iš oro
AC JQ 42 ... gyvsidabrio dujų šalinimui iš oro
AC RKJ 1 ... radiokatyvaus metilo jonido šalinimui
AC ZC 10 ... amidų, šarminių garų ir amoniako šalinimui iš oro ir dujų
AC KR 4 ...amoniako garų, A ir K grupės organinių junginių šalinimui

Activated carbon filters Activated carbon filter  Activated carbon filters    Carbobig filter with activated carbonCarbobig filter with activated carbonFilter unit with activated carbon    Cartridge holding frame